Shaulov, S., K. V. Cherdyntceva, J. K. Janseitova, R. A. Nam, V. V. Piskal, V. S. Puchkov, S. E. Pyatovsky, A. L. Shepetov, V. A. Ryabov, & V. V. Zhukov. " Method for determining angles in X-ray emulsion chambers (XRECs) (ADRON experiment)." Physical Sciences and Technology [Online], 5.2 (2018): 43-52. Web. 17 Feb. 2019